trusted. worldwide.
trusted. worldwide.

Informacja prawna

Właściciel strony :
KLINGER w Polsce Sp. z o.o.

Dane adresowe:
ul. Farbiarska 69
02-862 Warszawa
tel. +48 22 644 01 05
e-mail: biuro@klinger.pl

Dane rejestrowe:
Członek zarządu: Markus Eder
NIP 521-008-60-39
Nr KRS: 0000071277
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przedmiot działalności:
Doradztwo i dystrybucja armatury, kompensatorów, poziomowskazów i uszczelnień przemysłowych.

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa:
Oświadczamy, iż KLINGER w Polsce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie jest ani mikroprzedsiębiorstwem, ani małym przedsiębiorstwem, ani średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. i co za tym idzie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Cel strony internetowej:
Strona internetowa KLINGER w Polsce Sp. z o.o. dostarcza informacji o produktach, usługach i obszarach działalności firmy.

Zastrzeżenie prawne:
Wszystkie informacje na tej stronie są dostarczane „takimi jakimi są”. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, żeby treści znajdujące się na stronie były dokładne i aktualne, jednak bez jakiejkolwiek gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, dodania lub modyfikacji części treści dostępnych na stronie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji i linków. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych będących własnością i / lub obsługiwanych przez osoby trzecie, także tych zawierających odnośniki (linki) do strony KLINGER w Polsce.

KLINGER w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie lub inne, niezależnie od ich przyczyn, które wynikają z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie lub niedostępności danych i informacji na niej.

Prawo autorskie:
Cała zawartość tej witryny jest chroniona prawem autorskim i nie wolno jej kopiować, powielać ani publikować na innych stronach bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Zasoby medialne:
Pobieranie materiałów licencjonowanych jest zabronione, a ponowna publikacja, retransmisja, powielanie lub inne wykorzystanie materiałów licencjonowanych jest niedozwolone.

Koncepcja i realizacja:
ghost.company

Go to top