Płyty uszczelniajace

KLINGERQuantum

QuantumZlogo expert

KLINGER®Quantum wykiełkował z wizji opracowania bezazbestowego materiału uszczelniającego wzmocnionego włóknami, który zachowywałby się w wysokich temperaturach w podobnie bezproblemowy sposób jak dawniej KLINGERit, spełniając jednocześnie współczesne, dużo wyższe wymagania co do szczelności i ochrony środowiska.

KLINGER®Quantum to wyjątkowy materiał uszczelniający o najwyższej elastyczności w wysokich temperaturach, produkowany z wysokiej jakości włókien i wypełniaczy. Oparty na odpornym na działanie wysokich temperatur HNBR jako czynniku łączącym. Nadaje się do stosowania w instalacjach wody, pary wodnej, olejów, gazów, paliw, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów organicznych i nieorganicznych, węglowodorów, środków smarnych i chłodzących.

Wyjątkowe zachowanie KLINGER®Quantum widać wyraźnie w teście uginania według ISO 178, który pozwala na oszacowanie elastyczności materiału uszczelniającego. Po 600 godzinach w temperaturze 200°C KLINGER®Quantum wykazuje elastyczność 8 razy wyższą niż znane materiały uszczelniające wzmacniane włóknami!

Odporność na parę.
Dzięki swoim wyśmienitym właściwościom fizycznym utrzymywanym także w wysokich temperaturach materiał może być stosowany na parze wodnej o temperaturze do 340°C.

Program obliczeniowy KLINGERexpert pozwala dobrać uszczelnienie oraz podaje wszystkie istotne parametry techniczne połączenia.

Asortyment
wymiary: 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm
grubość: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
tolerancje: grubość ±10%, długość ±50 mm, szerokość ±50 mm

KLINGERSIL

Sil1Zlogo expert

Płyty uszczelniające KLINGERSIL należą do najlepszych na świecie materiałów wykonanych na bazie włókien bezazbestowych. Jakość tę gwarantuje wieloletnie doświadczenie (produkcja od 1982 roku), a jej wynikiem jest szerokie stosowanie na całym świecie.

W celu ułatwienia doboru materiału dla każdego z nich sporządzono diagram P-T (ciśnienie-temperatura), na którym zaznaczone są pola decydujące o doborze.

Program obliczeniowy KLINGERexpert pozwala dobrać uszczelnienie oraz podaje wszystkie istotne parametry techniczne połączenia.

Asortyment
wymiary: 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm
grubość: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
– inne grubości na zamówienie
tolerancje: grubość ±10%, długość ±50 mm, szerokość ±50 mm
Wzmocnienie siatką stalową
Materiały C-4409, C-4509 zbrojone są siatką z blachy ciągnionej 1.1203.
Materiał C-4408 zbrojony jest stalową siatką plecioną.
Istnieją wersje zbrojone siatką ze stali nierdzewnej dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym. Ich szerokość jest ograniczona do 1250 mm.
Minimalna grubość wszystkich płyt zbrojonych wynosi 0,8 mm.
pdf: opis ogólny pełny katalog uszczelnień SIL C-4106 SIL C-4300 SIL C-4400 SIL C-4408 SIL C-4409 SIL C-4430 SIL C-4500 SIL C-4509 SIL C-6307 SIL C-8200 zalecenia do montażu współczynniki do projektowania

KLINGERtop-sil

Top-sil ML1

Firma KLINGER, dokładnie po upływie 110 lat od wynalezienia KLINGERitu wprowadza do sprzedaży materiał wielowarstwowy KLINGERtop-sil-ML1 charakteryzujący się wspaniałymi właściwościami fizycznymi, potwierdzając tym swoją wiodącą rolę na świecie w dziedzinie uszczelnień płaskich.

Właściwości materiału:

 • wydłużona żywotność przy zachowaniu dużej szczelności w wysokich temperaturach,
 • zachowanie dużej elastyczności w czasie eksploatacji,
 • odporność na starzenie,
 • małe deformacje,
 • zdolność d przenoszenia dużych obciążeń.

Budowa. Materiał składa sięz warstw, w których zastosowano różne elastomery. Warstwy zewnętrzne zawierają specjalne elastomery HNBR nie podlegające starzeniu w wysokiej temperaturze. Dzięki temu materiał w długim okresie eksploatacji pozostaje elastyczny i może przenosić zmienne obciążenia. Warstwy wewnętrzne zawierają standardowe elastomery NBR i gwarantują wysokąwytrzymałość i stabilnosc pod dużym obciążeniem.

Odporność na parę.
Dzieki swoim wyśmienietym włąściwościom fizycznym utrzymywanym także w wysokich temperaturach materiał może być stosowany na parze wodnej o temperaturze do 300°C.

pdf: opis ogólny top-sil-ML1

KLINGERtop-chem

Tipchem1Zlogo expert

Materiał KLINGERtop-chem pozwala wykorzystać wszystkie zalety PTFE, eliminując jego wady. Dzięki temu poszerzono znacznie zakres jego stosowania. Gwarantuje bezpieczeństwo pracy urządzeń.

KLINGERtop-chem-2000 jest obecnie najlepszym uszczelnieniem tego rodzaju na świecie. Znaczne płynięcie materiału, normalne dla uszczelek z PTFE, w przypadku KLINGERtop-chem-2000 wynosi tylko 1,6% (przy obciążeniu powierzchniowym 50 MPa i temperaturze 200°C).

W celu ułatwienia doboru materiału dla każdego z nich sporządzono diagram P-T (ciśnienie-temperatura), na którym zaznaczone są pola decydujące o doborze.

Program obliczeniowy KLINGERexpert pozwala dobrać uszczelnienie oraz podaje wszystkie istotne parametry techniczne połączenia.

Asortyment
wymiary: top-chem-2000, top-chem-2005: 1400 x 1400 mm,
top-chem-2003: 1300 x 1300 mm,
top-chem-2006: 1300 x 1400 mm
grubość: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
– inne grubości na zamówienie
tolerancje: grubość ±10%, długość ±50 mm, szerokość ±50 mm
pdf: opis ogólny pełny katalog uszczelnień top-chem-2000 top-chem-2003 top-chem-2005 top-chem-2006 zalecenia do montażu współczynniki do projektowania

KLINGERgraphit Laminat

Graphit1Zlogo expert

Grafitowe płyty uszczelniające KLINGERgraphit Laminat wykonane są z najwyższych gatunkowo folii grafitowych. Składają się z warstw ekspandowanego grafitu przełożonego warstwami blachy gładkiej lub perforowanej.

Zalety laminatów z grafitu ekspandowanego:

 • zachowują parametry techniczne także w wysokich temperaturach,
 • są odporne na temperaturę od -200°C do 450°C (w obojętnej atmosferze także na wyższą),
 • są niezawodnie szczelne przy gazach i cieczach,
 • mają znakomitą mikroszczelność,
 • są odporne chemicznie na prawie wszystkie czynniki,
 • są bardzo odporne na zmiany temperatury,
 • mają wysoką przewodność cieplną w całej płaszczyźnie,
 • są niegroźne dla zdrowia,
 • są łatwe do magazynowania,
 • nie przywierają do szkła i ceramiki.

Program obliczeniowy KLINGERexpert pozwala dobrać uszczelnienie oraz podaje wszystkie istotne parametry techniczne.

Asortyment
KLINGERgraphit Płyty HL płyty z grafitu homogenicznego,
KLINGERgraphit Folia SMB folia samoprzylepna,
KLINGERgraphit Laminat SLS płyty zbrojone jedną lub kilkoma warstwami blachy gładkiej gr. 0,05 mm,
KLINGERgraphit Laminat PSM płyty zbrojone jedną warstwą blachy spiczasto perforowanej gr. 0,10 mm,
KLINGERgraphit Laminat PSE płyty jak PSM, ale z grafitu ekonomicznego o mniejszej czystości,
KLINGERgraphit Laminat PDM płyty z grafitu wstępnie zagęszczonego zbrojone dwoma warstwami blachy spiczasto perforowanej gr. 0,10 mm,
KLINGERgraphit Laminat SDS płyty z grafitu wstępnie zagęszczonego zbrojone dwoma warstwami blachy gładkiej o grubości 0,05 mm.
pdf: opis ogólny

MAXIL

Maxil1

Bezazbestowe płyty uszczelniające MAXIL są tańszą alternatywą dla wysokogatunkowych uszczelnień KLINGERSIL.

Podane w katalogu wartości ciśnienia i temperatury należy traktować jako maksymalne wartości pod warunkiem, że nie występują jednocześnie. Na rzeczywiste zachowanie uszczelek mają wpływ: grubość uszczelki, rodzaj czynnika, typ kołnierzy i docisk powierzchniowy.

Możliwość stosowania uszczelek na parze powinna podlegać oddzielnemu rozpatrzeniu. Funkcjonowanie uszczelki w połączeniu zależy od warunków jej zabudowy, na które nie ma wpływu producent materiału uszczelniającego. Producent gwarantuje utrzymanie wszystkich parametrów materiałów uszczelniających do momentu dostawy.

Asortyment
wymiary: 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm
grubość: 0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm, 3.0 mm
– inne grubości na zamówienie
pdf: opis ogólny pełny katalog uszczelnień AF SF CARB 1000R ACID zalecenia do montażu

RivaTherm

Uszczriva1
RivaTherm-Super
Płyty grafitowe RivaTherm-Super są oryginalnym produktem firmy Kempchen.
Grafit, z którego są wykonane, cechuje najwyższa czystość i jednorodność (może być stosowany w przemyśle nuklearnym). Dzięki opatentowanej technologii łączenia „bezklejowego” grafitu z blachą uszczelki wykonane z tego materiału mają wysoką trwałość.
pdf: RivaTherm-Super
 

Copyright 2011 Klinger w Polsce. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.