Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000071277
NIP 521-008-60-39
Kapitał zakładowy 50.000,- zł

 

Copyright 2011 Klinger w Polsce. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.